top of page
Search

Looking for Vendors for Boston Little Saigon Night Market!

Updated: Jun 2, 2022
Preparations are underway for Boston Little Saigon's Inaugural Night Market and we are looking for vendors! We hope you can join us as a vendor.


Fill out the interest form here or email us at info@bostonlittlesaigon.org


For more information or questions, please contact info@bostonlittlesaigon.org or 617-858-0468.


------------------------------------


Các công việc chuẩn bị đang được tiến hành cho việc khánh thành Chợ đêm ở Little Saigon ở Boston. Nếu quý vị muốn gian hang tại Chợ Đêm Boston Little Saigon, thì xin vui lòng hoàn thành toàn bộ mẫu đơn đăng ký này để đủ điều kiện trở thành nhà bảo trợ gian hang.


Điền vào biểu mẫu quan tâm hoặc gửi email cho chúng tôi tại info@bostonlittlesaigon.org


Để biết thêm thông tin hoặc thắc mắc, vui lòng liên hệ info@bostonlittlesaigon.org hoặc Linh theo số (617) 297-8977


2,879 views0 comments

Kommentare


bottom of page