top of page
Search

2024 Chợ Đêm - Boston Little Saigon Night Market!And we're back for a third year! Preparations are underway for Chợ Đêm - Boston Little Saigon Night Market and we are looking for sponsors, vendors, performers, and volunteers! We hope you can join us!

VENDOR INFORMATION

Vendors are core to our festival! The vendor packet is below.

(Eng) Boston Little Saigon Night Market 2024 Vendor Packet
.pdf
Download PDF • 2.57MB


To sign up to be a sponsor or if you have questions, please contact nightmarket@bostonlittlesaigon.org or (617) 817-2059.


------------------------------------

Các công việc chuẩn bị đang được tiến hành cho việc khánh thành Chợ đêm ở Little Saigon ở Boston. Nếu quý vị muốn gian hang tại Chợ Đêm Boston Little Saigon, thì xin vui lòng hoàn thành toàn bộ mẫu đơn đăng ký này để đủ điều kiện trở thành nhà bảo trợ gian hang.


Để biết thêm thông tin hoặc thắc mắc, vui lòng liên hệ nightmarket@bostonlittlesaigon.org hoặc Linh theo số (617) 297-8977


(Viet) Boston Little Saigon Night Market 2024 Vendor Packet
.pdf
Download PDF • 2.52MB

44 views0 comments

Comments


bottom of page